Με τη χάρη Θεού η Ιεραποστολική μας δραστηριότητα με σκοπό τη δημιουργία ενός Δημοτικού σχολείου στο Λουγκουζί συνεχίζει και .Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς ετοιμάσαμε , τέσσερα καινούργια Ιεραποστολικά τετράδια , με πανέμορφα πολύχρωμα εξώφυλλα από αυθεντικά σχέδια της Αφρικής και απευθύνονται σε άλλα παιδιά που ξεκινούν τώρα την σχολική τους διαδρομή. Κάθε τετράδιο διατίθεται στην τιμή των 2 ευρώ από την Ιερά Μ. Παναγίας Χρυσοπηγής.
Διαβάστε σήμερα

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη

  

Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη
Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη
Ασυνδυάστους συζύγους κτείνει ξίφος,
 Την ψυχικήν σύζευξιν ηγαπηκότας.
 Τμήθη Επιστήμη Γαλακτίων τ’ ενί πέμπτη.

Βιογραφία
Οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ., όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος.
Οι Έλληνες γονείς του Γαλακτίωνα, Κλειτοφών και Λευκίππη, ήταν πρώτα ειδωλολάτρες. Κάποιος, όμως, ιερομόναχος, που ονομαζόταν Ουνούφριος, τους προσείλκυσε στη χριστιανική πίστη. Από τότε διέθεταν τα πλούτη τους σε κάθε αγαθοεργία. Το δε γιο τους Γαλακτίωνα ανέθρεψαν «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Δηλαδή, με παιδαγωγία και νουθεσία, σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Και η παιδαγωγία αυτή δεν άργησε να φέρει τους θαυμαστούς καρπούς της. Ο Γαλακτίων όταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε μία ωραία κόρη, την Επιστήμη, την οποία ο ίδιος είλκυσε στο Χριστό.
Η ζωή τους κυλούσε αφιερωμένη στην υπηρεσία του λόγου του Θεού και στη διακονία του πλησίον, ώσπου ξέσπασε ο διωγμός του Δεκίου. Τότε, ο μεν Γαλακτίων πήγε σε μοναστήρι του όρους Σινά, η δε Επιστήμη σε γυναικείο κοινόβιο.
Πηγή Διακόνημα
Αλλά η λαίλαπα του διωγμού έφθασε και στα μέρη εκείνα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Γαλακτίων από τον άρχοντα Ούρσο. Όταν το πληροφορήθηκε αυτό η Επιστήμη, έτρεξε και παρακάλεσε τους διώκτες να συλλάβουν και αυτή προς ενίσχυση του συζύγου της. Ο άρχοντας Ούρσος, μη μπορώντας να τους πείσει να αλλαξοπιστήσουν, αφού τους βασάνισε σκληρά στο τέλος τους αποκεφάλισε (περί το 250 μ.Χ.).

Απολυτίκιον (Κατέβασμα)
Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Tήν λαμπράν ξυνωρίδα των μαρτύρων τιμήσωμεν ώσπερ συζυγίαν αρίστην και κλειτήν και θεόφρονα· τον θείον Γαλακτίωνα πιστοί, ομού συν Επιστήμη τη σεμνή. Δι’ ασκήσεως γαρ πόνων αθλητικήν εξήνθησαν φαιδρότητα. Δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι’ υμών πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον
Ήχος β’. Τα άνω ζητών.
Μαρτύρων Χριστού, τοις δήμοις ηριθμήθητε, αγώσι στερροίς, φαιδρώς αγωνισάμενοι, Γαλακτίων ένδοξε, συν συζύγω σεπτή και συνάθλω σου, Επιστήμη, τω μόνω Θεώ, πρεσβεύοντες άμφω υπέρ πάντων ημών.

Κάθισμα
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ασκήσει λαμπρύνας σου, το οπτικόν της ψυχής, ακτίσιν αθλήσεως, φωταγωγείς τους πιστούς, Γαλακτίων μακάριε· όθεν σου την αγίαν, και φωσφόρον ημέραν, πίστει επιτελούμεν, ευσεβώς σοι βοώντες· Ως έχων παρρησίαν προς Χριστόν, πρέσβευε σωθήναι ημάς.
 Ο Οίκος
Τον γενναίον εν Μαρτυσι Γαλακτίωνα, εν ασμάτων ωδαίς ευφημήσωμεν, συν τη πανευκλεεί συζύγω, τη φερωνύμω Επιστήμη· ούτοι γαρ καθείλον του εχθρού το φρύαγμα, και ειδώλων το άθεον ήλεγξαν, την δε πίστιν Χριστού ανεκήρυξαν. Διο περιφανώς λαβόντες παρ’ αυτού, τους στεφάνους της αφθαρσίας, απαύστως πρεσβεύουσιν υπέρ πάντων ημών.

Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη
Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη

Αγία Επιστήμη
Αγία Επιστήμη
Άγιος Γαλακτίων
Άγιος Γαλακτίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου