Ένας στίχος του Σεφέρη λέει ότι «οι ήρωες βαδίζουν στα σκο­τεινά». Έρχεται όμως η στιγμή που τα γεγονότα, η ιστορία έρχεται στο φως και αποκαλύπτει γνήσιες, ηρωϊκές μορφές. Στο χώρο της Ιεραποστολής μια τέτοια μορφή, ένα πρόσωπο που αγάπησε το Θεό και προσέφερε τον εαυτό της ολο­κληρωτικά προς το συνάνθρωπο είναι η Θεανώ Μουσδελεκίδουη Μητέρα της Ιεραποστολής.
Γεννήθηκε στην Έδεσσα στις 24 Ια­νουαρίου 1928. Οι γονείς της, Ελένη και Όμηρος Αντωνιάδης, ήταν πρόσφυγες από τον Πόντο. Όπως αναφέρει η ίδια σε συνέντευξή της, πέρασε δύσκολα παι­δικά χρόνια. Ωστόσο μεγάλωσε μέσα σε μια οικογένεια αγάπης, θυσίας και προ­σφοράς.
Πηγή : Παννελήνιος Χριστιανικός όμιλος ορθοδόξου Ιεραποστολής